06-30651388 info@ruiterhygiene.nl

duurzame

Vogelwering
Vogels veroorzaken op vele manieren overlast. Grote hoeveelheden poep zorgt voor een vervuilde uitstraling en extra schoonmaakkosten. Daarnaast tast het gebouwen aan en brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee.

 

verschillende soorten

Overlast door vogels

FINANCIËLE SCHADE

Vaak worden de terugkerende schoonmaakkosten als gevolg van de vogels flink onderschat. Tevens is er risico op imagoschade, bijvoorbeeld als vogels uw terras onderpoepen. Wanneer klanten uw locatie gaan mijden zorgt dit zelfs voor inkomstenderving. In uitzonderlijke gevallen zorgt het zelf voor claims.

SCHADE AAN GEBOUWEN

De uitwerpselen van vogels bevatten stoffen die schade veroorzaken aan gebouwen. De klauwen van vogels beschadigen vaak zachte materialen als kalksteen. Vogels maken hun nesten op allerlei plaatsen. Bij nesten in een schoorsteen of ventilatiekanaal kan dit leiden tot wateroverlast of brandgevaar.

GEZONDHEIDSRISICO’S

De aanwezigheid van vogels is aantoonbaar onhygiënisch. Ze maken rommel tijdens zoeken van voedsel en het maken van nesten. Vogels dragen bacteriën, schimmels, mijten en ziekten met zich mee. Deze bevinden zich ook in de uitwerpselen. Door het fluiten, overvliegen en lopen op daken zorgen vogels voor geluidsoverlast. Vogels veroorzaken met hun nesten en uitwerpselen ook voor stankoverlast.

Vogelsoorten

Stadsduif

Verwilderde nakomeling van de rotsduif

Kauw

Een vogel uit de familie kraaiachtigen

Zilvermeeuw

Komen in heel Nederland voor

Zwarte kraai

Vaak aangetroffen op vuilnisbelten
Vogeloverlast

Duurzaam beheersen

Birdwire

Dit zijn metalen draden die op een onderlinge afstand geplaatst worden boven een oppervlakte. Zij maken het voor vogels lastig om ergens te rusten of te gaan broeden. Het plaatsen van Birdwire is effectief en minder zichtbaar dan pinnen.

Optische gel

Deze optische gel is zodanig ontwikkeld dat duiven er van wegblijven: ze zien een UV licht wat in hun ogen op vuur lijkt. De visuele afschrikking wordt extra versterkt door de geselecteerde ingrediënten die als weerzinwekkend ervaren worden door de geurzin van de duif.

Vogelnetten & gaas

Voor het afsluiten van grote doorgangen, balkons, onder luifels of toegang tot bijvoorbeeld beelden kunnen netten gespannen worden.

Vogelpinnen

Er bestaan verscheidene soorten pinnen, die meestal als lange strips geleverd worden. Korte pinnen zijn bedoeld voor de wering van duiven en bij overlast van meeuwen zijn lange pinnen noodzakelijk.

Wering voor

Zonnepanelen

Zonnepannelen hebben heel wat voordelen maar die vallen snel weg als ze vervuild of beschadigd raken door vogeloverlast, knaagdieren of marters. Duivenpoep tast de gevoelige zonnecellen aan, marters knagen aan de bedrading wat tot defecten leidt. Heel wat particulieren en bedrijven worden vervolgens geconfronteerd met de hoge reparatiekosten.

Oplossing op maat

Elke situatie en elk gebouw is anders, maar overal wordt een best mogelijke oplossing nagestreefd. Daarom wordt elk project als maatwerkoplossing behandeld. Zo wordt er rekening gehouden met esthetische aspecten. In veel gevallen wordt een combinatie gemaakt van verschillende oplossingen. Buiten bovenstaande oplossingen kan het weren van vogels ook gebeuren d.m.v. angstkreten, laser, knalapparaten of vogelverschrikkers.

 

Certificering

BRC certificering zegt het volgende:

“The site shall have adequate measures in place to prevent birds from entering buildings or roosting above loading or unloading areas.”

FSSC 22000 certificering vraagt onderstaande:

“Loading areas shall be constructed so as to protect goods during adverse weather conditions, be easy to clean and to deter birds and other pests.”

 

concrete

Voorbeelden

Birdwire

Vogelnet

Optische gel

Vogelpinnen

Zonnepanelen

angstkreten