06-30651388 info@ruiterhygiene.nl

Kwaliteit

Alle medewerkers van RUITER BedrijfsHygiëne zijn gecertificeerd bij het EVM. Omdat we in het bezit zijn van alle noodzakelijke diploma’s kunnen we u op diverse manieren helpen met uw vragen en/of problemen op het gebied van ongedierte preventie en bestrijding.

Richtlijnen HACCP

De richtlijnen van de HACCP is een systematische aanpak met als
belangrijkste “target” het identificeren, evalueren en controleren
van de (mogelijke) gevaren voor de voedselveiligheid.

Er zijn zeven onderzoeksfases vastgelegd door de HACCP:

 1. Beschrijving maken van alle gevaren voor iedere (proces)stap
 2. Bepaal de CCP (Critical Control Points) kritische controlepunten
 3. Stel normen vast met betrekking tot alle kritische controlepunten (intern)
 4. Gebruik een controlesysteem voor het vastleggen van alle kritische controlepunten.
 5. Gebruik een correctiesysteem voor alle geconstateerde – en relevante afwijkingen.
 6. Maak controleprocedures
 7. Gebruik een registratie- en documentatiesysteem en streef ernaar dit actueel te houden.

Richtlijnen BRC norm

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om aan plaagdier preventie (ongedierte bestrijding) te doen. Mocht U nog vragen hebben neem dan contact met ons op!

BRC staat voor Britisch Retail Consortium.
Dit is een organisatie vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen
in Nederland. Deze Britse organisatie heeft richtlijnen opgesteld waaraan een levensmiddelenproducent moet voldoen om aan de grote Engelse supermarkten te mogen leveren.

Deze regels gaan verder dan alleen een HACCP plan.
Er zijn uitgebreide GMP-regels. Bijvoorbeeld voor omgeving van de fabriek,
eisen omtrent organisatie en communicatie.
Het verschil tussen BRC en HACCP-certificering is overigens kleiner geworden sinds de nieuwe eisen voor HACCP bekend zijn.

De richtlijnen van BRC en AIB

De richtlijnen van BRC en AIB gaan verder dan alleen een HACCP-plan met regels voor de omgeving van (bijvoorbeeld) de fabriek, de organisatie en communicatie. Een leverancier moet in staat zijn een eindproduct te leveren dat:

 1. voldoet aan de overeengekomen specificaties,
 2. veilig is en
 3. geproduceerd werd conform de wetgeving.

Het is dus van groot belang dat u een product kunt leveren dat aan de eisen van de afnemer voldoet. De aanwezigheid van plaagdieren kan er de oorzaak van zijn dat de kwaliteit van uw product afneemt.

RUITER BedrijfsHygiëne sluit zich dan ook volledig aan bij deze regelgeving.

De richtlijnen van GMP (+)

Bij deze methode wordt niet direct gekeken naar het eindproduct, maar met name naar het gehele proces ervoor. GMP (Good Manufactering Practice) is een kwaliteitsborgingssyteem dat met name gebruikt wordt in de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmethische industrie en de voedingsmiddelenindustrie

 

Eisen

GMP geeft richtlijnen met betrekking tot:

 • De productiefaciliteiten en het personeel (bij productiefaciliteiten is duidelijk dat de ruimte, waarin geproduceert wordt, plaagdiervrij moet zijn)
 • De procedures (wat te doen bij welke calamiteit)
 • Documentatie (er moet zijn gedocumenteerd wat er wordt gedaan op elk vlak, dus een goede rapportagemap van de plaagdierbeheerser is onmisbaar)

 

GMP stelt hoge eisen aan hygiëne, wanneer een medewerker ziek is of een wond heeft die een gevaar vormt voor de productkwaliteit dan moet hij of zij dat melden en worden er maatregelen genomen.

 

Het is duidelijk dat GMP geen enkele ruimte laat voor de aanwezigheid van plaagdieren in welke vorm dan ook. Een goed GMP systeem kan dus niet zonder een goede plaagdierbestrijder of beheerser.