Ruiter BedrijfshygiŽne BV Ruiter BedrijfshygiŽne BV
 
 
Zakelijk Particulier
 
 
 

Duif

< Vorige Volgende >
 

Uiterlijk Duif

 

De verwilderde huisduif plant zich in een razend tempo voort; per jaar worden meerdere nesten groot gebracht, waarbij vrijwel alle jonge duiven opgroeien tot volwassen duiven. De verwilderde huisduif is geslachtsrijp na vijf maanden en wordt gemiddeld zeven jaar oud. Overlast van duiven ontstaat vaak door overvloedig aanbod van voedsel(resten).

Ontwikkeling Duif

 

Duiven zijn verspreiders van ziekten als paratyfus en vogelmalaria en kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien en veerluizen. In de nesten van duiven zitten vaak motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Nesten kunnen er voor zorgen dat hemelwaterlozingen verstopt raken. Daarnaast veroorzaken duiven stank- en geluidsoverlast en ver-vuilen ze hun omgeving, een duif produceert veertien kilo mest per jaar! Deze mest is ammoniakhoudend en tast daardoor gevelmaterialen aan.

Schade Duif

 

Economische schade wanneer duiven in een winkelcentrum erg brutaal zijn en klanten van winkels lastig vallen. Schade aan beelden door de zuren in de ontlasting van de duiven.

Wering & preventie Duif

 

Door middel van het aanbrengen van vogelwering op daklijsten, randen en richels worden deze ongeschikt gemaakt als verblijfplaats voor duiven. Ook worden de roestplaatsen ontoegankelijk gemaakt.

 

Wanneer alleen vogelwering wordt aangebracht verplaatsen de duiven zich vaak naar een andere plek. Hiermee wordt het probleem dus nog niet opgelost. RUITER bedrijfsHygiene adviseert daarom om naast het aanbrengen van vogelwering de populatie duiven weg te vangen met behulp van vangkooien. Deze combinatie is uiterst effectief gebleken.